alle blogs

Het kindgebonden budget in 2024

Het Kindgebonden Budget (KGB) is een financiële ondersteuning van de overheid voor ouders met kinderen. In 2024 zijn er enkele belangrijke punten die ouders in gedachten moeten houden.

Aanvragen en toekenning

Het KGB wordt automatisch toegekend aan ouders met kinderen onder de 18 jaar die aan de voorwaarden voldoen. Als ouder hoef je het meestal niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst beoordeelt je situatie op basis van je aangifte inkomstenbelasting.

Inkomen en vermogen

Het recht op KGB hangt af van je inkomen en vermogen. In 2024 zijn er aangepaste inkomensgrenzen en vermogensvrijstellingen. Het is belangrijk om je financiële situatie goed in kaart te brengen om te bepalen of je in aanmerking komt.

Extra bedragen

Het KGB bestaat uit verschillende componenten, waaronder het basisbedrag en de toeslagen. In 2024 zijn er extra bedragen beschikbaar voor ouders met bepaalde situaties, zoals alleenstaande ouders of ouders met gehandicapte kinderen. Controleer of je in aanmerking komt voor deze extra ondersteuning.

Wijzigingen en terugbetalingen

Houd er rekening mee dat je veranderingen in je situatie moet doorgeven aan de Belastingdienst, zoals een verandering in inkomen of gezinssamenstelling. Ook is het belangrijk om te weten dat het KGB onder bepaalde omstandigheden kan worden teruggevorderd als achteraf blijkt dat je er geen recht op had.


Blijf op de hoogte van de laatste informatie over het Kindgebonden Budget in 2024 en zorg ervoor dat je eventuele wijzigingen tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst om onaangename verrassingen te voorkomen. Het KGB kan een waardevolle financiële ondersteuning zijn voor gezinnen.

Checklist kind gebonden budget

Checklist Kind Gebonden Budget 2024:

1. Leeftijd van de kinderen.
Zijn je kinderen onder de 18 jaar oud? Het KGB is alleen bedoeld voor ouders met minderjarige kinderen.

2. Nederlandse Nationaliteit
Zorg ervoor dat je en je kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.

3. Inkomen en vermogen
Bereken je gezinsinkomen en controleer of dit binnen de inkomensgrenzen valt die gelden voor het KGB in 2024. Zorg ervoor dat je vermogen binnen de toegestane grenzen blijft.

4. Gezinssamenstelling
Houd rekening met de gezinssamenstelling, zoals het aantal kinderen in je huishouden. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van het KGB.

5. Aanvragen en toekenning. 
Als je in aanmerking denkt te komen, hoef je meestal het KGB niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst beoordeelt je situatie op basis van je aangifte inkomstenbelasting.

6. Bewijsstukken. 
Verzamel alle benodigde bewijsstukken, zoals inkomensgegevens en identiteitsbewijzen van jou en je kinderen.

7. Wijzigingen Melden. 
Zorg ervoor dat je veranderingen in je situatie tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst. Dit kan van invloed zijn op je recht op KGB.

8. Extra bedragen. 
Onderzoek of je in aanmerking komt voor extra bedragen, zoals de alleenstaande ouderkop of de kop voor gehandicapte kinderen.

9. Terugbetalingen. 
Weet dat het KGB onder bepaalde omstandigheden kan worden teruggevorderd als achteraf blijkt dat je er geen recht op had. Zorg ervoor dat je de juiste informatie verstrekt.

10. Raadpleeg de Belastingdienst.
Als je twijfels hebt of vragen hebt over het KGB, neem dan contact op met de Belastingdienst voor persoonlijk advies en begeleiding.